Komšije učesnici - Dijamant - U sve se meša ljubav
Dijamant

Komšije učesnici

Pogledajte ko od vaših komšija se već prijavio i zbližio svoju zajednicu.

Tanjir se nikad ne vraća prazan, pa nemojte da dozvolite ni da vaš komšiluk ostane bez kolača.

Prijavite se i klikom na „Zdravo komšija!“ dugme u meni-ju.